Življenje traviščem

SELO je Natura 2000 zaščitena stran http://www.NATURA2000.si. Natura 2000 je mreža območij varstva narave na ozemlju Evropske unije. Sestavljena je iz posebnih področij ohranjanja in posebnih varstvenih območij, določenih v Direktivi o habitatih in ptičji direktivi.

SELO je tudi aktiven udeleženec v projektu, ki ga financira EU za travinje. Pozimi 2018/19 bomo začeli delo obračun ~ 2 hektarjev naše zemlje in ga obnovili na travniku sadovnjaki. Če ste zainteresirani za prostovoljno delo v tem času prosim pridi v stik! Mi bo predelava biomase, kopanje luknje, sajenje dreves, postavitev Tree varstvo, širjenje Wildflower semen…. veliko pomoči potrebna!

Grasslands in the project LIFE TO GRASSLANDS